Tư vấn tái cấu trúc Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh

20 07 2011

Nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh tốt nhất, giúp doanh nghiệp phát triển và hội nhập một cách bền vững, chúng tôi cung ứng sản phẩm tái cấu trúc doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh: Đây là hoạt động giúp các doanh nghiệp định hình lại tổ chức của mình trong ngắn và dài hạn để có thể tổng hợp sức mạnh cao nhất cho việc hoàn thành các mục tiêu của chiến lược phát triển doanh nghiệp.

Cấu trúc tổ chức, nguồn vốn con người và văn hóa, những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp là những yếu tố được chúng tôi quan tâm nhất. Bên cạnh đó, các công cụ, quy trình và mô hình tổ chức cũng là những giải pháp được cung ứng để mỗi thành viên trong doanh nghiệp nắm rõ về lộ trình phát triển của mình, của bộ phận, của doanh nghiệp mình và được khuyến khích phát huy tối đa năng lực cá nhân. Và theo tiêu chuẩn của GIBC, hoạt động này cũng bắt đầu bằng việc khảo sát, phân tích và đánh giá tình hình cấu trúc tổ chức hiện tại, nguồn nhân lực, năng lực đội ngũ quản lý.

Yêu cầu khảo sát, phân tích và đánh giá:

 • Môi trường hoạt động doanh nghiệp – nội & ngoại vi
 • Môi trường quản lý doanh nghiệp – nội & ngoại vi
 • Các chức năng quản trị chính, các mối tương quan – nội và ngoại
 • Chức năng quản trị nhân sự
 • Các công cụ quản trị nhân sự hiện hữu
 • Qui chế hoạt động, qui định của cơ cấu tổ chức quản lý hiện hành (điều lệ, nội qui, qui chế)
 • Cơ chế kiểm soát hiện hành
 • Ưu khuyết điểm của cơ cấu tổ chức hiện hành

Nội dụng chính của khảo sát, phân tích, và đánh giá:

 • Sơ đồ cơ cấu tổng quát hiện tại
 • Nguyên lý tổ chức của cơ cấu tổ chức hiện tại
 • Các yếu tố cấu thành của cơ cấu tổ chức hiện tại
 • Mối liên hệ tổ chức / quan hệ phụ thuộc hữu giữa các chức năng / phòng ban hiện hữu
 • Các đặc trưng cơ bản của cơ cấu tổ chức hiện tại (chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, etc.)
 • Qui chế hoạt động, qui định của cơ cấu tổ chức quản lý hiện hành (điều lệ, nội qui, qui chế)

Tư vấn Tái cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp, bao gồm 2 bước:

 1. Tái cấu trúc ngắn hạn: Dựa vào hiện trạng của cấu trúc tổ chức, thực tế hoạt động kinh doanh hiện nay (theo các báo cáo do doanh nghiệp cung cấp), chúng tôi sẽ đề xuất một cấu trúc phù hợp với thực trạng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của doanh nghiệp hiện nay.
 2. Tái cấu trúc dài hạn: Sau khi cùng doanh nghiệp xem xét lại toàn bộ chiến lược kinh doanh và thống nhất được một kế hoạch kinh doanh dài hạn (3-5 năm), GIBC sẽ đề xuất một cấu trúc tổ chức thích hợp nhằm đảm bảo được chiến lược phát triển của Tổng công ty trong 3-5 năm.

Các hạng mục cần thực hiện liên quan đến tái cấu trúc tổ chức:

 • Đề xuất nguyên lý tổ chức và mô hình tổ chức mới,
 • Đề xuất cấu trúc tổ chức mới, các mối quan hệ tổ chức,
 • Xác lập qui trình, giải pháp để thực hiện phương án tái cấu trúc tổ chức
 • Hỗ trợ các công cụ quản trị nhân sự có liên quan nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi,
 • Hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện bộ tiêu chuẩn đánh giá nhân viên và hệ thống lương thưởng phù hợp cấu trúc tổ chức mới.


Hành động

Thông tin

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: