Quy trình Tư vấn Chiến lược Phát triển Nguồn nhân lực

20 07 2011

Cấu trúc tổ chức, nguồn vốn con người và văn hóa, những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp là những yếu tố được chúng tôi quan tâm nhất. Bên cạnh đó, các công cụ, quy trình và mô hình tổ chức cũng là những giải pháp được cung ứng để mỗi thành viên trong doanh nghiệp nắm rõ về lộ trình phát triển của mình, của bộ phận, của doanh nghiệp mình và được khuyến khích phát huy tối đa năng lực cá nhân.

Và theo tiêu chuẩn của GIBC, hoạt động này cũng bắt đầu bằng việc khảo sát, phân tích và đánh giá tình hình cấu trúc tổ chức hiện tại, nguồn nhân lực, năng lực đội ngũ quản lý.
Yêu cầu khảo sát, phân tích và đánh giá:

 • Môi trường hoạt động doanh nghiệp – nội & ngoại vi.
 • Môi trường quản lý doanh nghiệp – nội & ngoại vi.
 • Các chức năng quản trị chính, các mối tương quan – nội và ngoại.
 • Chức năng quản trị nhân sự.
 • Các công cụ quản trị nhân sự hiện hữu.
 • Qui chế hoạt động, qui định của cơ cấu tổ chức quản lý hiện hành (điều lệ, nội qui, qui chế).
 • Cơ chế kiểm soát hiện hành.
 • Ưu khuyết điểm của cơ cấu tổ chức hiện hành.

Nội dụng chính của khảo sát, phân tích, và đánh giá:

 • Sơ đồ cơ cấu tổng quát hiện tại.
 • Nguyên lý tổ chức của cơ cấu tổ chức hiện tại.
 • Các yếu tố cấu thành của cơ cấu tổ chức hiện tại.
 • Mối liên hệ tổ chức / quan hệ phụ thuộc hữu giữa các chức năng / phòng ban hiện hữu.
 • Các đặc trưng cơ bản của cơ cấu tổ chức hiện tại (chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, etc.).
 • Qui chế hoạt động, qui định của cơ cấu tổ chức quản lý hiện hành (điều lệ, nội qui, qui chế)

Tư vấn về quản trị nguồn nhân lực:

 • Hệ thống hóa hệ thống quản trị nhân sự hiện hữu
 • Hệ thống quản lý và đánh giá công việc
 • Hệ thống đánh giá và quản lý thực hiện
 • Hệ thống lương thưởng
 • Hệ thống KPIs / HR Scorecard
 • Hệ thống năng lực chuẩn
 • Rà soát và chuẩn hóa các công cụ quản trị nhân sự.


Hành động

Thông tin

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s
%d bloggers like this: