Công cụ phân tích chiến lược

30 10 2009

Mục đích của các công cụ phân tích

Mục đích của nghiệp vụ phân tích là nhằm để nắm được hoàn cảnh, điều kiện của thị trường ở tầm vĩ mô lẫn vi mô, để biết và dự đoán những điều kiện của thị trường như vậy sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chiến lược chính sách kinh doanh của doanh nghiệp.

Những nội dung thông tin cần phân tích ở tầm vĩ mô.

Tình trạng của thị trường ở tầm vĩ mô được chi phối bởi:
         Yếu tố chính trị:
Ổn định hay không ổn định? quan hệ với các quốc gia khác như thế nào (hậu thuẩn, chống đối)? Thuận lợi trong công việc giao thương không (WTO, các hiệp định về thương mại…)? Dự báo tương lai của tình hình chính trị sẽ như thế nào? Từ đó suy ra sẽ tác động như thế nào đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
         Yếu tố kinh tế:
Tính hấp dẫn của thị trường (qui mô thị trường, mức thu nhập, khả năng chi tiêu, tốc độ phát triển…)
Đặc thù của nền kinh tế (nguồn nguyên liệu, nguồn và giá lao động, phân vùng theo thu nhập, theo hoạt động kinh tế, chính sách khuyến khích, hạn chế)
Tiềm năng phát triển. Chiến lược kinh tế của quốc gia/vùng lãnh thổ ấy. Các ngành hàng được khuyến khích, bảo hộ.
         Yếu tố luật pháp.
Luật pháp có chặc chẻ, cụ thể hay không? Tính minh bạch của luật pháp, cách vận dụng có nhất quán hay không…
Cách đối xử của nhà nước thông qua các chính sách, chủ trương (thuế, độ mở của thị trường) đối với các thành phần kinh tế là như thế nào? Có thuận lợi hay không thuận lợi để đầu tư, phát triển kinh doanh?
Những mặt nào thường được đề cao, nghiêm khắc. Những mặt nào có thể linh động.
         Yếu tố văn hóa,
Tôn giáo và sắc tộc, và những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng đi kèm theo tôn giáo và sắc tộc ấy.
Tỉ lệ về độ tuổi, giới tính của dân số.
Thói quen tiêu dùng và xu hướng (hướng nội hướng/hướng ngoại, ảnh hưởng của các nền văn hóa ngoại lai)
Những yếu tố khác có tác động đến thị trường và người tiêu dung (phim ảnh, văn nghệ sĩ, hình tượng anh hùng…)
         Yếu tố công nghệ.
Trình độ về công nghệ như thế nào? Hiện đang phát triển ở cấp độ nào?
Khả năng, xu hướng phát triển và thế hệ công nghệ kế tiếp là gì?
         Yếu tố vệ sinh, môi trường và an toàn.
Trình độ nhận thức của người tiêu dung và những yêu cầu của luật pháp về vệ sinh, an toàn và môi trường là như thế nào?

Những yếu tố chi phối thị trường ở tầm vi mô.

         Người mua.
Nhu cầu, thế lực và tầm ảnh hưởng của người mua ảnh hưởng như thế nào đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
         Người cung cấp.
Năng lực cung cấp và thế lực của những người cung cấp ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
         Khả năng thâm nhập của sản phẩm mới.
Rào cản mà các sản phẩm mới phải vượt qua để thâm nhập thị trường là cao hay thấp?
         Khả năng đe dọa của các sản phẩm thay thế.
Các sản phẩm nào là sản phẩm có thể thay thế sản phẩm của doanh nghiệp? Trong điều kiện nào thì khả năng đe dọa đó sẽ xãy ra?
         Cạnh tranh hiện tại giữa các đối thủ.
Tình hình cạnh tranh hiện tại giữa các đối thủ là như thế nào?

Phân tích về bản thân doanh nghiệp.

         Thực trạng hoạt động.
Qui mô và tầm mức hoạt động, vị trí trên thị trường, lợi thế, điểm yếu, cơ hội, thách thức, tình hình sức khỏe thương hiệu.
         Triển vọng phát triển.
Cơ hội phá triển của doanh nghiệp nằm ở đâu. Vì sao?
         Năng lực cạnh tranh.
Năng lực cạnh tranh cần thiết để cho doanh nghiệp phát triển là gì? Cần làm gì để xây dựng năng lực cạnh tranh.
         Định hướng phát triển
Định hướng chiến lược phát triển lâu dài của doanh nghiệp là gì?


Hành động

Thông tin

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s
%d bloggers like this: