I. Múc đích tư vấn. – Giúp DN xây dựng được 01 FORM quản trị Doanh nghiệp phù hợp nhất với đặc điểm và điều kiện thực tế của DN. – Giúp các nhà quản lý các cấp của DN nâng cao được khả năng quản trị điều hành của mình trong quá trình điều hành công việc hàng ngày – Giúp các nhà quản lý trong DN có khả năng điều hành toàn thể hoạt động của Cty theo một hệ thống thống nhất từ trên xuống dưới. II. Thời gian tư vấn, phí tư vấn – Thời gian tư vấn là 4 tháng tính từ ngày ký kết hợp đồng. – Tùy quy mô của từng DN nên phí tư vấn sẽ giao động từ 150 triệu – 400 triệu đồng/01 hợp đồng. III. Chuyên gia tư vấn: – Chuyên gia Nguyễn Văn Đức, người đã có nhiều năm làm việc cho các DN của Nhật bản và Việt Nam. IV. Phương thức tư vấn: – Chuyên gia tư vấn sẽ tiến hành khảo sát DN, làm việc với một số CBQL của DN. – Chuyên gia tư vấn sẽ tiến hành hoạch định 01 Form quản trị điều hành thống nhất từ Ban lãnh đạo cho đến các cấp quan lý cấp trung ở phía dưới. – Sau khi được BLĐ thông qua thì sẽ thanh lý hơp đồng tư vấn. V. Nội dung tư vấn. 5.1. Xây dựng quy chế quản trị nhân sự cho tổ chức: Xây dựng cơ cấu tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế của Doanh nghiệp, xây dựng chức năng nhiệm vụ cho các phòng ban, bộ phận phù hợp với cơ cấu tổ chức và năng lực quản trị thực tế của DN, xây dựng bảng mô tả công việc cho từng vị trí công việc trong tổ chức, xây dựng bảng phân công công việc cho các nhân sự trong các bộ phận, xây dựng quy chế tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, kỹ luật cán bộ cho công ty, xây dựng cơ chế phối hợp giải quyết công việc giữa các phòng ban, bộ phận, xây dựng quy chế đào tạo nộ bộ cho công ty phù hợp với điều kiện quản trị thực tế của Doanh nghiệp. 5.2. Xây dưng quy chế quản trị và điều hành: Xây dựng quy chế lao động, xây dựng quy chế quản lý tài chính nội bộ, xây dựng quy chế thi đua khen thưởng, xây dựng quy chế quản lý tài sản trong công ty, xây dựng quy chế hoạt động phòng trào, xây dựng quy chế về văn hóa doanh nghiệp.

25 01 2009

I. Múc đích tư vấn.
– Giúp DN xây dựng được 01 FORM quản trị Doanh nghiệp phù hợp nhất với đặc điểm và điều kiện thực tế của DN.

– Giúp các nhà quản lý các cấp của DN nâng cao được khả năng quản trị điều hành của mình trong quá trình điều hành công việc hàng ngày

– Giúp các nhà quản lý trong DN có khả năng điều hành toàn thể hoạt động của Cty theo một hệ thống thống nhất từ trên xuống dưới.

II. Thời gian tư vấn, phí tư vấn

– Thời gian tư vấn là 4 tháng tính từ ngày ký kết hợp đồng.

 – Tùy quy mô của từng DN nên phí tư vấn sẽ giao động từ 150 triệu – 400 triệu đồng/01 hợp đồng.

 III. Chuyên gia tư vấn:

– Chuyên gia Nguyễn Văn Đức, người đã có nhiều năm làm việc cho các DN của Nhật bản và Việt Nam.

 IV. Phương thức tư vấn:

– Chuyên gia tư vấn sẽ tiến hành khảo sát DN, làm việc với một số CBQL của DN.

 – Chuyên gia tư vấn sẽ tiến hành hoạch định 01 Form quản trị điều hành thống nhất từ Ban lãnh đạo cho đến các cấp quan lý cấp trung ở phía dưới.

 – Sau khi được BLĐ thông qua thì sẽ thanh lý hơp đồng tư vấn.

V. Nội dung tư vấn.

5.1. Xây dựng quy chế quản trị nhân sự cho tổ chức: Xây dựng cơ cấu tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế của Doanh nghiệp, xây dựng chức năng nhiệm vụ cho các phòng ban, bộ phận phù hợp với cơ cấu tổ chức và năng lực quản trị thực tế của DN, xây dựng bảng mô tả công việc cho từng vị trí công việc trong tổ chức, xây dựng bảng phân công công việc cho các nhân sự trong các bộ phận, xây dựng quy chế tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, kỹ luật cán bộ cho công ty, xây dựng cơ chế phối hợp giải quyết công việc giữa các phòng ban, bộ phận, xây dựng quy chế đào tạo nộ bộ cho công ty phù hợp với điều kiện quản trị thực tế của Doanh nghiệp.

 5.2. Xây dưng quy chế quản trị và điều hành: Xây dựng quy chế lao động, xây dựng quy chế quản lý tài chính nội bộ, xây dựng quy chế thi đua khen thưởng, xây dựng quy chế quản lý tài sản trong công ty, xây dựng quy chế hoạt động phòng trào, xây dựng quy chế về văn hóa doanh nghiệp.


Hành động

Thông tin

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: