Bế mạc Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XII

17 11 2008
Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên bế mạc – Ảnh: Tuổi trẻ.
(LĐĐT)
– Sáng 15.11, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XII đã thành công tốt đẹp sau
26 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần đổi mới và trách nhiệm cao.

Phát
biểu kết thúc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá: Kỳ
họp thứ tư, Quốc hội khoá XII đã thành công tốt đẹp. Ngay sau kỳ họp
này, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các vị đại biểu Quốc hội
phát huy những kết quả đạt được của kỳ họp; quan tâm thực hiện tốt một
số công việc:

Thứ nhất, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện
Kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành
viên của Mặt trận, các ngành, các cấp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn của mình, triển khai thực hiện có hiệu quả các luật, nghị quyết đã
được Quốc hội thông qua; đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để
thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị tạo
sự đồng thuận trong nhân dân trong việc khắc phục khó khăn, đẩy mạnh
công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Thứ hai, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân
tộc, các uỷ ban của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu
quan, triển khai thực hiện và hoàn thành nghị quyết về chương trình xây
dựng luật, pháp lệnh năm 2009, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm
trong năm 2008. Chính phủ, các cơ quan hữu quan khẩn trưởng ban hành
các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thứ ba tiếp tục cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt
động giám sát của các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội,
các vị đại biểu Quốc hội, nghiên cứu để có những đổi mới hơn nữa trong
công tác này…

Trước đó, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông
qua Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân
huyện, quận, phường với đa số phiếu tán thành. Nghị quyết nêu rõ: “Thí
điểm việc không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường tại một
số địa phương; danh sách cụ thể do Chính phủ trình Uỷ ban thường vụ
Quốc hội quyết định. Thời gian thực hiện thí điểm bắt đầu từ ngày
25.4.2009 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí
điểm. Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường nơi thực hiện thí điểm kết
thúc nhiệm kỳ 2004-2009 vào ngày 25.4.2009. Uỷ ban nhân dân nhiệm kỳ
2004-2009 tiếp tục hoạt động cho đến khi Uỷ ban nhân dân mới được thành
lập.

Với 92,29% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua
Nghị quyết về chương trình trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và
bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ
khoá XII (2007-2011). Theo đó, kỳ họp thứ 5 sẽ trình Quốc hội thông qua
13 dự án luật; cho ý kiến 9 dự án luật. Kỳ họp thứ 6 trình Quốc hội
thông qua 11 dự án luật; cho ý kiến 11 dự án luật. Chương trình chuẩn
bị gồm 22 dự án luật và 1 dự án pháp lệnh. Bổ sung 6 dự án luật và 6
pháp lệnh vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm
kỳ khoá XII (2007-2011).

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về
Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2009 với 95,74% đại
biểu tán thành. Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao các nội dung:
Tại kỳ họp thứ 5 xem xét báo cáo bổ sung của Chính phủ về đánh giá kết
quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước
năm 2008; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và
ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2009 và các báo cáo khác của các
cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật. Chất vấn một số thành
viên Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân
dân tối cao về hoạt động chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực phụ trách;
Giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất
lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Tại kỳ họp thứ sáu xem xét các báo cáo của Chính phủ
về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và dự toán
ngân sách nhà nước năm 2009; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự
toán ngân sách nhà nước năm 2010; phân bổ ngân sách trung ương và bổ
sung ngân sách địa phương năm 2010; các báo cáo công tác của các cơ
quan của Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát
nhân dân tối cao và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy
định của pháp luật. Chất vấn một số thành viên Chính phủ và Chánh án
Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về
hoạt động chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực phục trách. Quốc hội giám
sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng
vốn, tài sản nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước”.

Nghị quyết hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ tư,
Quốc hội khoá XII được đa số các vị đại biểu Quốc hội thông qua nêu rõ:
Quốc hội yêu cầu các thành viên Chính phủ đã trả lời có biện pháp cụ
thể, thiết thực để thực hiện có hiệu quả những vấn đề đã hứa trước Quốc
hội; báo cáo Quốc hội kết quả giải quyết những vấn đề đã được đại biểu
Quốc hội chất vấn và Chủ tịch Quốc hội đã kết luận tại phiên họp chất
vấn và trả lời chất vấn. Giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong thời gian
giữa hai kỳ họp thứ tư và thứ năm của Quốc hội, lựa chọn, tổ chức việc
chất vấn và trả lời chất vấn về một số nội dung được đại biểu Quốc hội
gửi chất vấn tại kỳ họp nhưng vì lý do thời gian, chưa có điều kiện trả
lời trực tiếp tại kỳ họp thứ tư của Quốc hội.

V.A (Theo TTXVN)


Hành động

Thông tin

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s
%d bloggers like this: