Doanh nghiệp Việt Nam thời khủng hoảng tài chính

11 11 2008

Uỷ ban Kinh tế Quốc hội phối hợp với
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt
Nam, tổ chức cuộc hội thảo về “Khó khăn, thách thức do biến động kinh
tế vĩ mô và đề xuất của doanh nghiệp Việt Nam”.

AFP PHOTO

Lãnh vực xuất khẩu của Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nhất của cơn khủng hoảng tài chính thế giới hiện nay.

Thiếu vốn hoạt động


tất cả 80 bản tham luận được đưa ra trong cuộc hội thảo, phần lớn đề cập đến
vấn đề thiếu vốn của các doanh nghiệp. Chính sách thuế khoá cũng được các
hội thảo viên đặc biệt quan tâm.

Doanh
nghiệp thiếu vốn đề hoạt động kinh doanh sản xuất không phải do
các ngân hàng không có tiền cho các doanh nghiệp vay.

Theo
Tiến sĩ Nguyễn Đức Hưởng, Tổng Giám Đốc Ngân Hàng Liên Hiệp cho biết thì căn cứ
vào số liệu của Ngân Hàng Nhà Nước, hiện các tổ chức tín dụng đang dư thừa
khoảng 50 ngàn tỷ đồng sẵn sàng cho các doanh nghiệp vay. Tuy nhiên, các doanh
nghiệp chưa mặn mà gặp gỡ các ngânh hàng chính là do chỗ lãi suất còn quá cao.

Giáo
sư Cao Cự Bội, Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, nêu nhận xét là nhiều doanh
nghiệp không có mức lợi tức trên 20% mỗi năm nên không thể vay ngân hàng với
mức lãi suất từ 18% đến 19,5% một năm.

Có bao nhiêu làm bấy nhiêu chớ không có vay mượn ngan hàng,
không có làm tùm lum tùm la. Giá cả hiện giờ không có ổn định, bao
nhiêu công ty chết ngắc.

Giám đốc công ty xây dựng ở Bình Định

Do
đó nhiều doanh nghiệp tư nhân chỉ hoạt động trong phạm vi vốn tự có và
không dám vay vốn ngân hàng để bành trướng hoạt động của mình.

Giám đốc một
công ty xây dựng ở Bình Định cho biết:
bao nhiêu làm bấy nhiêu chớ không có vay mượn ngan hàng, không có làm tùm
lum tùm la. Giá cả hiện giờ không có ổn định, bao nhiêu công ty chết ngắc.”

Giải pháp trước
mắt?

Để
giải quyết khó khăn về vốn, các đại biểu đề nghị thành lập quỹ mới hoặc đẩy
mạnh việc thành lập những quỹ cũ. Cụ thể là nhanh chóng thành lập trên toàn
quốc Quỹ Bảo Lãnh Tín Dụng  cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mà vốn đã có chủ
trương từ Năm 2001.

Quỹ
này đã được thành lập tại 9 tỉnh trên toàn quốc, nhưng trên thực tế thì cho có
3 quỹ tại Trà Vinh, Yên Báy và Vĩnh Phúc là hoạt động.

Giáo
sư Cao Cự Bội, Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, đưa ý kiến là nên thành lập một
quỹ hỗ trợ doanh nghiệp do hệ thống ngân hàng phụ trách với tiền vốn do phát
hành trái phiếu chính phủ.

Các
đại biểu cũng tán thành dự kiến của Bộ Kế Hoạch & Đầu Tư về việc thành lập
Quỹ Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ & Vừa để cho vay ưu đãi hoặc bảo lãnh
giúp giải quyết những khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp.

Việc
thành lập các quỹ trên nguyên tắc được các chủ doanh nghiệp tán đồng, tuy
nhiên, quỹ được điều hành như thế nào để các công ty có thể tiếp cận được là
một việc cần quan tâm.

Giám
đốc một trang trại chăn nuôi lớn ở Bình Dương có ý kiến:

Theo tôi nghĩ, đó là một
cái ý kiến để giải quyết thôi chớ còn thực ra mà nói thì để cho các doanh
nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận với cái quỹ đó thì có dễ hay không? Đó là cái vấn
đề, chớ không phải giúp cho nhiều quỹ. Nhưng mà người chăn nuôi họ tiếp
cận được cái quỹ đó hay không?

Tôi nghĩ rằng với cái giải pháp đó thì tôi chỉ nghe mà không
có thực thi. Cái chính sách tốt nhứt  là cái chính sách cụ thể ở từng địa
phương, xuống từng địa phương.

Chớ còn làm ở trên thì tôi nghĩ bây giờ mặc dù
nhà nước hiện nay giảm lãi suất nhưng muốn tiếp cận với cái giải pháp thì
cụ thể sao đối với với nghiệp vừa và nhỏ hiện nay. Do đó mà theo tôi
nghĩ thì nhà nước phải cụ thể hoá chớ không phải thí dụ như cái quỹ thì tiếp
cận với cái quỹ đó thật là khó.”

Tiến
sĩ Võ Hùng Dũng, Giám Đốc Phòng Thương Mại & Công Nghiệp Việt Nam chi nhánh
Cần Thơ, đưa ra nhận xét:

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang suy giảm như thế này thì
những sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam đang khó khăn, thế nếu kích cầu
chỉ là bơm vốn cho các tập đoàn hoặc là thúc đẩy những công trình đầu
tư công, thế thì như vậy sẽ gây ra vòng xoáy lạm phát mới rất là nguy
hiểm.

TS Võ Hùng Dũng

“Tôi nghĩ rằng việc thành lập cái quỹ như thế này thì nó thật là
không có khả thi. Trước đây thì chính phủ cũng đã có một chủ trương thành lập
các quỹ để mà cho vay vốn để trợ vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tuy nhiên,
khi mà triển khai ra giữa các địa phương thì tới nay vẫn có địa phương làm được
có địa phương làm không và nó vướng mắc rất là nhiều.

Cái vấn đề thứ hai nữa là sau khi mà chống cái lạm phát thế thì
ngân hàng siết chặt vốn thì các doanh nghiệp cũng đang ở trong tình trạng rất
là rệu rã, đang ở giai đoạn rất là khó. Họ đã thu hẹp sản xuất lại.

Thế thì việc thành lập những cái quỹ như thế này nó phải là từ
chính sách của chính phủ với các ngân hàng trong cái lưu thông vốn và những cái
yểm trợ cho các doanh nghiệp để họ có thể đứng vững được chớ còn việc có các
quỹ đó thì một là ai là người góp vốn, hai nữa là cái quỹ như vậy thì sẽ hỗ trợ
như thế nào, tiêu chí nào để hỗ trợ, và ba nữa là cơ quan nào, ai là những
người đứng ra để điều hành những cái quỹ đó.

Tất cả những vấn đề đó đều là không được đưa ra để bàn bạc thì cái
tính khả thi nó là không có. Người ta chỉ thấy cái khó khăn trước mắt của các
doanh nghiệp thì đưa ra thành lập các quỹ như vậy thôi.

Tôi nghĩ ngân hàng có
khi mà ngân hàng đang có vốn ngân hàng đã ngần ngại cho các doanh nghiệp vay là
do cái quá trình siết chặt cái kinh tế, siết chặt tín dụng, rồi các doanh
nghiệp cũng đang ở trong cái thế từ làm ăn phát triển bây giờ phải co hẹp lại
thì nó cũng phải có thời gian để người ta khởi động trở lại, và đặc biệt chính
sách để nâng đỡ cho các doanh nghiệp để họ có thể họ quay trở
lại hoạt động đã không thông thế thì việc thành lập những cái quỹ như
vậy thì tôi cho rằng là nó không có khả thi.

Tiến
sĩ Võ Hùng Dũng đề nghị:

“Theo tôi nghĩ thì ít nhứt về mặt lãi suất phải hạ xuống thôi, bời
vì ngay như cái lãi suất hồi trước đây bình quân khoảng 1,1% thì trong lúc đó
các doanh nghiệp đang làm ăn được, bây giờ đã tăng lên đến 18 rồi sau đó 21%
thì các doanh nghiệp đã bị sượng, cái sức sản xuất đang suy giảm thì cái vấn đề
chính là nuôi dưỡng họ và khôi phục lại họ.

Trước nhứt là cái lãi suất phải hạ xuống, cái thứ hai nữa là đánh
giá lại coi trong các doanh nghiệp đó thì doanh nghiệp nào đang sống dở chết
dở, họ sống dở chêt dở đó là do quản lý của họ hay là do thị trường.

Nếu như cái quản lý của họ không đến đỗi thì giúp đỡ cho họ, còn
nếu do thị trường thì thị trường đó là những doanh nghiệp xuất khẩu hay là
những doanh nghiệp đang làm hàng ở trong nước thì nó sẽ liên quan đến chính
sách về tiêu dùng ở trong nước trong thời gian tới.

Tôi còn ngạc nhiên một điều nữa là gần đây một số ý kiến
của các nhà kinh tế đề nghị rằng phải kích cầu ở trong nước, tôi cũng
chưa biết rằng kích cầu trong nước thì cái tiêu
thụ đó đi đâu?

Nếu trong bối cảnh kinh tế thế giới đang suy
giảm như thế này thì những sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt
là đang khó khăn, thế thì kích cầu tiêu thụ đi đâu.

Nếu kích cầu
chỉ là bơm vốn cho các tập đoàn hoặc là thúc đẩy những công trình đầu tư công,
thế thì như vậy sẽ gây ra vòng xoáy lạm phát mới rất là nguy hiểm.”

Các
đề nghị và phản biện đang được cơ quan chức năng xem xét để đưa ra những giải
pháp cứu vãn các doanh nghiệp Việt Nam.


Hành động

Thông tin

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: