Tổng hợp 40 câu hỏi phỏng vấn Microsoft-“How would you move mount Fuji?” (2)

26 02 2008

Tổng hợp 40 câu hỏi phỏng vấn Microsoft-“How would you move mount Fuji?” (2)

, , , , , , , , , ,

Tổng hợp 40 câu hỏi phỏng vấn Microsoft-“How would you move mount Fuji?”—Đoạn kết của phần 1.
gửi bởi giaosuLang

Các câu hỏi ở phàn này ít mang tính trực quan hơn trước, đòi hỏi phải nghĩ sâu hơn.
Đây chỉ là câu hỏi, câu trả lời thì các bạn đừng hỏi. Tôi kém lắm, chỉ biết ngoại ngữ thôi, không biết gì đâu mà trả lời D

——————————————————————————————————–

…(tiếp bài 1)
? You have eight billiard balls. One of them is “defective,” meaning that it weighs more than the others. How do you tell, using a balance, which ball is defective in two weighings?
Bạn có tám viên bi-a, một trong số chúng bị lỗi khi sản xuất nên nặng hơn những viên còn lại. Làm thế nào để chỉ sau hai lần cân so sánh, không dùng quả cân mà bạn có thể tìm được viên bi-a bị lỗi đó?

? You have five jars of pills. All the pills in one jar only are “contaminated.” The only way to tell which pills are contaminated is by weight. A regular pill weighs 10 grams; a contaminated pill is 9 grams. You are given a scale and allowed to make just one measurement with it How do you tell which jar is contaminated? none of the ants collide?
Bạn có 5 lọ thuốc. Trong một lọ, tất cả các viên thuốc đều bị “hỏng”. Chỉ có bằng cách sử dụng bàn cân, bạn mới có thể xác định được đâu là viên thuốc “bình thường”, đâu là viên“hỏng”. Tất cả những viên bình thường” đều nặng 10 g mỗi viên, trong khi mỗi viên “hỏng”chỉ có trọng lượng 9 g. Làm thế nào sau chỉ một lần cân bạn có thể xác định được đâu là lọ thuốc hỏng?

? There are four dogs, each at a corner of a large square.Each of the dogs begins chasing the dog clockwise from it. All of the dogs run at the same speed. All continuously adjust their direction so that they are always heading straight toward their clockwise neighbor. How long does it take for the dogs to catch each other? Where does this happen?
Có bốn con chó đứng tại 4 góc của một hình vuông. Mỗi con chó bắt đầu đuổi một con chó khác đứng gần nó theo chiều kim đồng hồ. Những con chó chạy với tốc độ bằng nhau và luôn đổi hướng để nhắm thẳng đến kẻ láng giềng theo chiều kim đồng hồ của mình. Hỏi sau bao nhiêu lâu thì những con chó gặp nhau? Và chúng gặp nhau ở đâu?

? A train leaves Los Angeles for New York at a constant speed of 15 miles an hour. At the same moment, a train leaves New York for Los Angeles on the same track. It travels at a constant 20 miles an hour. At still the same momnt, a bird leaves the Los Angeles train station and flies toward New York, following the track, at a speed of 25 miles an hour. When it reaches the train from New York, it instantly reverses direction. It travels at the same speed until it reaches the train from Los Angeles, when it reverses again, and so forth. The bird flies back and forth between the two trains until the very moment they collide. How far will the bird have traveled?
Một chuyến tàu từ LA tới NY với tốc độ cố định 15dặm một giờ. Cùng lúc có một chiếc khác đi từ phía ngược lại với 20dặm một giờ. Trong khi đó, một con chim bay với 25dặm môt jgiờ không đổi đx thực hiện công việc như sau: Bay từ LA tới NY, khi tới NY thì ngay lập tức quay trở lại LA, rồi khi tới LA thì lại quay ngay về NY… Cứ thế con chim này bay cho tới khi hai đoàn tau va vào nhau thì (nó chết toi?). Hỏi đến lúc đó, con chim này đã bay được bao nhiêu m?

? You have 26 constants, labeled A through Z. Let A equal 1. The other constants have values equal to the letter’s position in the alphabet, raised to the power of the previous constant. That means that B (the second letter) = 2A = 21 = 2. C = 3B = 32 = 9, and so on. Find the exact numerical value for this expression: (X-A) * (X-B) * (X-C) * … (X-Y)*(X-Z)
Có 26 số. Đánh “ký hiệu đại diện” từ A đến Z. Với số A cho bằng1. Các số sau có giá trị bằng: M mũ N, trong đó M là thứ tự của “ký hiệu đại diện” trong bảng chữ cái, còn N là giá trị của số liền trước. Ví dụ, “số B” có giá trị là: 2 mũ A; mà A=1 ==>B=2, “số C” có giá trị là: 3 mũ B, mà B=2 ==>C=9…Hãy tìm Giá trị bằng số chính xác của biểu thức sau: (X-A) * (X-B) * (X-C) * … (X-Y)*(X-Z)

? Count in base negative 2.
Đếm trong hệ -2 như thế nào???

? You have two jars and 100 marbles. Fifty of the marble sare red, and 50 are blue. One of the jars will be chosen at random; then 1 marble will be withdrawn from that jar at random. How do you maximize the chance that a red marble will be chosen? (You must place all 100 marbles in the jars.) What is the chance of selecting a red marble when using your scheme?
Bạn có 2 lọ chứa 100 viên bi. 50Đỏ và 50Xanh.Chọn ngẫu nhiên 1lọ, rút khỏi lọ đó 1 bi ngẫu nhiên. % lớn nhất rút được viên bi đỏ là bao nhiêu. Nếu được lựa chọn thứ tự rút thì cơ hội là bao nhiêu?

? You have a 3-quart bucket, a 5-quart bucket, and an infinite “supply of water. How can you measure out exactly 4 quarts?
Bạn có hai xô 3 và 5 lít và lượng nước không giới hạn. Hãy đong 4 lit.

? One of your employees insists on being paid daily in gold.You have a gold bar whose value is that of seven days’ salary for this employee. The bar is already segmented into seven equal pieces. If you are allowed to make just two cuts in the bar, and must settle with the employee at the end of each day, how do you do it?
Bạn có một nhân viên đòi trả thù lao bằng vàng sau mỗi ngày làm việc! Bạn có một thanh vàng giá trị bằng 7 ngày thù lao của anh ta. Thanh này đã cắt thành 7 mảnh nhỏ. Nếu được cắt 2 nhát và phải trả ngay anh ta sau mỗi ngày làm việc thì bạn cắt như thế nào?

? You have b boxes and n dollar bills. Seal the money in the boxes so that, without thereafter opening any box, you can give someone any requested whole amount of dollars, from 0 to n. What are the restrictions on b and n?
Bạn có b cái hộp và n tờ giấy bạc một đô la. Hãy chia tiền vào các hộp sau đó niêm phong hộp lại. Bạn chia thế nào để không cần mở hộp ra có thể lấy bất kỳ một số tiền nào từ 1 đến n đô la. Hỏi có những giới hạn ràng buộc nào dành cho b và n?

? You have a bucket of jelly beans in three colors — red, green, and blue. With your eyes closed, you have to reach in the bucket and take out two jelly beans of the same color. How many jelly beans do you have to take to be certain of getting two the same color?
Bạn có giỏ đậu gồm 3 màu: đỏ ,trắng và xanh. Nhắm mắt lại, và với tay lấy hai hạt. Hỏi phải lấy bao nhiêu lần như vậy để chắc chắn có được hai hạt cùng màu?

? You have three picnic baskets filled with fruit. One has apples, one has oranges, and the third has a mixture of apples and oranges. You cannot see the fruit inside the baskets. Each basket is clearly labeled. Each label is wrong. You are permitted to close your eyes and pick one fruit from one basket, then examine it How can you determine what is in each basket?
Bạn có 3 giỏ hoa quả. Giỏ thứ nhất chỉ toàn táo, giỏ thứ hai chỉ toàn cam, giỏ thứ ba lẫn lộn cam và táo. Bạn không nhìn thấy trong mỗi giỏ có loại quả gì. Mỗi giỏ đều có một nhãn hiệu nhưng các nhãn hiệu đều ghi sai. Bạn được phép nhắm mắt thò tay vào một giỏ bất kỳ để lấy ra một quả và mở mắt nhìn quả đó. Làm thế nào có thể xác định được trong mỗi giỏ chứa loại quả nào?

? Every man in a village of fifty couples has been unfaithful to his wife. Every woman in the village instantly knows when a man other than her husband has philandered (you know how small towns are) but not when her own husband has (“always the last to know”). The village’s notolerance adultery statute requires that a woman who can prove her husband is unfaithful must kill him that very day. No woman would dream of disobeying this law. One day, the queen, who is known to be infallible, visits the village. She announces that at least one husband has been unfaithful. What happens?
Tại một làng quê có 50 cặp vợ chồng, các ông chồng đều phản bội vợ. Bất cứ người phụ nữ nào trong làng cũng lập tức biết ngay nếu có ai đó trong số các ông chồng khác vừa phản bội vợ mình (bạn biết đấy, chuyện đồn đại lan đi rất nhanh ở các thị trấn nhỏ), nhưng lại không biết nếu đó là chồng mình (kẻ bị phản bội thường là người cuối cùng biết về nỗi đau khổ của mình). Luật của thành phố buộc người phụ nữ, nếu có bằng chứng về sự phản bội của chồng, phải giết anh ta ngay trong ngày hôm đó. Không ai có thể trái lệnh này. Một lần, có nữ hoàng vốn nổi tiếng là người không bao giờ phán đoán sai, đến thăm làng này. Bà thông báo với dân chúng rằng, ít nhất có một người đàn ông của thành phố đã phản bội vợ. Hỏi chuyện gì sẽ xảy ra?

? An evil demon captures a large, unspecified number of dwarfs. At each dwarfs entry interview, the demon plants a red or green gem in the dwarf’s forehead. The demon informs the new recruit that he, the dwarf, has an unremovable red or green jewel in his forehead; that he, the demon, is not going to tell him which color, nor will anyone else (the dwarfs are strictly forbidden to speak); that one of the colors denotes sniveling company spies and the other color denotes those articularly luckless captives who are not even sniveling company spies; that the demon does not choose to tell him which color denotes which, nor will he tell him, ever. End of entry interview. Every day the dwarfs line up in formation so that the demon can count them, just to make sure no one has escaped.One day the demon gets tired of the dwarfs and decides to get rid of them. He announces that he will set the dwarfs free, provided they all deduce the color of their gems. As a hint, he tells them that there is at least one dwarf with a red gem, and at least one with a green gem. To earn their collective freedom, the dwarfs must signal wordlessly at the daily lineup. All of the dwarfs with red gems are to step one pace forward, while the dwarfs with green gems remain behind. If they are correct, then all the dwarfs are free to go back to their homes in the coal mines. If they are not correct, all the dwarfs will be slaughtered on the spot. The dwarfs are free to take as long as they want to determine the colors of their gems. They are all perfectly logical, and all are dying to get back to their homes. What should they do?

? Four people must cross a rickety footbridge at night. Many planks are missing, and the bridge can hold only two people at a time (any more than two, and the bridge collapses). The travelers must use a flashlight to guide their steps; otherwise they’re sure to step through a missing space and fall to their death. There is only one flashlight. The four people each travel at different speeds. Adam can cross the bridge in one minute; Larry in two minutes; Edge takes five minutes; and the slowest person, Bono, needs ten minutes. The bridge is going to collapse in exactly seventeen minutes. How can all four people cross the bridge?

?Trên một hình tam giác đều ở 3 đỉnh có 3 con kiến. Mỗi con bắt đầu chuyển động thẳng theo một hướng bất kỳ theo cạnh tam giác đến một góc khác. Xác suất của sự việc không có con kiến nào đụng nhau là bao nhiêu?


Hành động

Thông tin

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: